Huurvoorwaarden last minute aanbiedingen


Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden zeilboten

 • De boot dient binnen de huurtijd en  voor zonsondergang terug te zijn.
 • Indien zonsondergang later is dan 21.00 uur dient de boot voor 21.00 terug te zijn.
 • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de reservering datum.
 • Let op geen wind is dus geen reden om te laat te annuleren, dus houd het weer zelf in de gaten en annuleer op tijd.
 • In de boot moet ten minste 1 persoon aanwezig zijn met voldoende zeilervaring.
 • Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld aan ons.
 • De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons gehuurd wordt. Deze persoon dient de volledige huurtijd aanwezig te zijn en doorverhuur van boten is niet toegestaan.
 • Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen. Indien u dit wel mocht doen raden wij aan hiervoor een waterdicht tonnetje te huren en deze goed af te sluiten. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica, telefoons en dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • Commerciële huur/verhuur of dergelijke buiten Dieper-Zicht om is niet toegestaan.
 • De huur periode geld per aangegeven periode en voor 1 huur partij/ 1 groep bemanning per boot. De huurder dient ten alle tijden aanwezig te zijn.
 • U dient de boot weer in de staat af te leveren zoals u deze heeft meegekregen.
 • De boot dient bij dag reserveringen voor 10.30 opgehaald te zijn tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht om de boot aan een ander te verhuren.
 • Annuleren van last minute reserveringen: Bij last minute aanbiedingen is het niet mogelijk om te annuleren.
  U bent na het plaatsen van een reservering met een last minute aanbieding de volledige last minute huurprijs verschuldigd.

Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden grote luxe sloepen,  sloepen en lounge-Tender sloepen o.a.:

  • Borg:legitimatie vooraf af te geven.
   (Vind u dit niet prettig kunt u zelf thuis door middel van de app KopieID van Rijksoverheid een kopie maken van uw legitimatie bewijs. Deze print u uit en deze kopie kunt u bij ons afgeven i.p.v. het origineel. Let wel op dat u deze zelf uitgeprint meebrengt en het officiële legitimatie bewijs kunt tonen aan ons.)
  • Losse uren reserveren voor minimaal 2 uur (tijdens hoogseizoen alleen op de dag zelf te reserveren) indien beschikbaar.Avond altijd mogelijk.Halve daghuur weekend tijdens hoogseizoen indien beschikbaar te reserveren.
  • Er mogen geen honden in de sloepen.
  • Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld aan ons. Indien de schade niet direct wordt gemeld is alle schade en gevolg schade volledig voor de huurder.
  • De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons gehuurd wordt. deze persoon dient de volledige huurtijd aanwezig te zijn. Doorverhuur is niet toegestaan.
  • Het meebrengen van een barbecue is niet toegestaan.
  • U dient de boot weer in de staat af te leveren zoals u deze heeft meegekregen.
  • Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht  om de boot aan een ander te verhuren.
  • Commerciële huur/verhuur of dergelijke buiten Dieper-Zicht om is niet toegestaan.
  • Indien de boot niet op tijd wordt geannuleerd of er komt niemand opdagen is de volledige huur  verschuldigd.
  • De huurprijs geld voor de gehele aangegeven periode en alles dat ertussen valt. De tijden kunnen niet verschoven worden.
  • De boot dient bij dag reserveringen voor 10.30 opgehaald te zijn tenzij anders overeengekomen.(middag periode voor 14.00)
  • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.
  • Annuleren van last minute reserveringen: Bij last minute aanbiedingen is het niet mogelijk om te annuleren.
   U bent na het plaatsen van een reservering met een last minute aanbieding de volledige last minute huurprijs verschuldigd.

Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden motorboten en kano`s:

 • Borg: geldig legitimatie bewijs om bij ons achter te laten.
 • Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen.
  Als u dit wel mocht doen raden wij aan hiervoor een waterdicht tonnetje te huren en deze goed af te sluiten. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica,telefoons en  dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • Het meebrengen van een barbecue is niet toegestaan.
 • Indien de boot niet op tijd wordt geannuleerd of er komt niemand opdagen is de volledige huur verschuldigd.
 • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.
 • Annuleren van last minute reserveringen: Bij last minute aanbiedingen is het niet mogelijk om te annuleren.
  U bent na het plaatsen van een reservering met een last minute aanbieding de volledige last minute huurprijs verschuldigd.

Huurprijzen