Huurvoorwaarden last minute aanbiedingen

Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden zeilboten

 • De boot dient binnen de huurtijd en  voor zonsondergang terug te zijn.
 • Indien zonsondergang later is dan 21.00 uur dient de boot voor 21.00 terug te zijn.
 • Annuleren van last minute aanbiedingen is niet mogelijk. Bij annuleren dient u 100% van de overeen gekomen aanbieding prijs te voldoen.
 • In de boot moet ten minste 1 persoon aanwezig zijn met voldoende zeilervaring.
 • Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld aan ons.
 • De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons gehuurd wordt. Deze persoon dient de volledige huurtijd aanwezig te zijn en doorverhuur van boten is niet toegestaan.
 • Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen. Indien u dit wel mocht doen raden wij aan hiervoor een waterdicht tonnetje te huren en deze goed af te sluiten. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica, telefoons en dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • Commerciële huur/verhuur of dergelijke buiten Dieper-Zicht om is niet toegestaan.
 • De huur periode geld per aangegeven periode en voor 1 huur partij/ 1 groep bemanning per boot. De huurder dient ten alle tijden aanwezig te zijn.
 • U dient de boot weer in de staat af te leveren zoals u deze heeft meegekregen u bent zelf verantwoordelijk deze vooruit te controleren op eventuele beschadigingen en deze met ons te bespreken dit is achteraf niet meer mogelijk en eventuele schade valt dan ook volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Bij omslaan worden sleepkosten (vanaf €100), eventuele schade en verloren onderdelen in rekening gebracht.
 • Bij verlies van bootonderdelen of boottoebehoren dient de volledige nieuwwaarde te worden vergoed.
 • Eigen risico € 150,00 per schade geval.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk eventueel lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen ontstaan op ons eigen terrein, tijdens de huur periode of ten gevolge daarvan.
 • Dieper-Zicht verplicht voor uw eigen veiligheid voor alle opvarenden om een zwemvest te dragen.Deze mag uit eigen bezit meegenomen worden of bij ons extra bij gehuurd worden.Het is geheel voor eigen verantwoording om deze dan ook te dragen. Indien er aan boord geen zwemvesten worden gedragen stelt Dieper-Zicht de volledige bemanning zelf verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen hiervan.
 • Schade ontstaan door onderstaande redenen zijn volledig voor kosten van de huurder: Schade ontstaan door verkeerd gebruik,omslaan,onkunde,minderjarige aan het roer,lager wal,in havens,vandalisme,niet normaal gebruik,schade die niet direct gemeld is,of schade aan aangemeerde/afgemeerde (e.d.) boten of roerende en onroerende goederen word niet door ons gedekt en is volledig voor rekening van de persoon op wiens naam dit contract is ingevuld. Deze is hierbij dan ook volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade die hieruit voortkomt. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica, telefoons en dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • De boot dient bij dag reserveringen voor 10.30 opgehaald te zijn tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht om de boot aan een ander te verhuren.
 • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.

Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden grote luxe sloepen,  sloepen en lounge-Tender sloepen o.a.:

 • Borg:legitimatie vooraf af te geven.(Vind u dit niet prettig kunt u zelf thuis door middel van de app KopieID van Rijksoverheid een kopie maken van uw legitimatie bewijs. Deze print u uit en deze kopie kunt u bij ons afgeven i.p.v. het origineel. Let wel op dat u deze zelf uitgeprint meebrengt en het officiële legitimatie bewijs kunt tonen aan ons.)
 • Er mogen geen honden in de sloepen.
 • Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld aan ons. Indien de schade niet direct wordt gemeld is alle schade en gevolg schade volledig voor de huurder.
 • De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons gehuurd wordt. deze persoon dient de volledige huurtijd aanwezig te zijn. Doorverhuur is niet toegestaan.
 • Het meebrengen van een barbecue is niet toegestaan.
 • U dient de boot weer in de staat af te leveren zoals u deze heeft meegekregen.
 • Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht  om de boot aan een ander te verhuren.
 • Annuleren van last minute aanbiedingen is niet mogelijk. Bij annuleren dient u 100% van de overeen gekomen aanbieding prijs te voldoen.
 • Commerciële huur/verhuur of dergelijke buiten Dieper-Zicht om is niet toegestaan.
 • De huurprijs geld voor de gehele aangegeven periode en alles dat ertussen valt. De tijden kunnen niet verschoven worden.
 • De boot dient bij dag reserveringen voor 10.30 opgehaald te zijn tenzij anders overeengekomen.(middag periode voor 14.00)
 • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.

Huurvoorwaarden / annulering voorwaarden motorboten en kano`s:

 • Borg: geldig legitimatie bewijs om bij ons achter te laten.
 • Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen.
  Als u dit wel mocht doen raden wij aan hiervoor een waterdicht tonnetje te huren en deze goed af te sluiten. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica,telefoons en  dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • Annuleren van last minute aanbiedingen is niet mogelijk. Bij annuleren dient u 100% van de overeen gekomen aanbieding prijs te voldoen.
 • Het meebrengen van een barbecue is niet toegestaan.
 • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.

Huurprijzen